KÜLDETÉSÜNK

DicsőŐseink iránti tiszteletből ésUtódainkért érzett felelősségtől vezérelve, Őseink reánk bízott hagyatékát, nemzetünk gazdag, élő műveltségét leszületésünkből eredő kötelességként megőrizzük, és tovább adjuk.Hisszük, hogy aki a szellemet irányítja, az uralja az anyagot.

ALAPELVÜNK

Újabb és újabb törvények helyett hazánkban a Természettel szembeni alázatra, átfogó világszemléletre, szellemi tisztaságra, a Kozmikus Rendhelyreállítására törekszünk.Az Univerzumot létrehozó és irányító Szellem törvényei léteznek, hatnak és felülírhatatlanok.

FELADATAINK

 • - Segítjüka helyi, lakóterület szerinti, önellátó kisközösségek szerveződését és összekapcsolódását, egy szeretet alapú, kölcsönös bizalomra és segítségre épülő társadalom létrehozásához.
 • - Segítjüka Magyar Nemzet felemelkedését szolgáló, ma már egyre több helyen létrejövő, tiszta kezdeményezéseket egymásra találni.
 • - Segítjüka vélt (vagy többnyire kívülről létrehozott, valós) egymás közötti ellentéteket feloldani.
 • - Segítünkolyan egységeket formálni, ahol az értéket kereső és kínáló magyar emberek egymásra találása szolgálja a hiteles világ megteremtésének mintáját a Föld összes embere számára.
 • - Segítjük – fizikai szinten: az önfenntartás lehetősége ősi szabadságának, – lelki szinten: a családi és a közösségi lét újraélésének, – szellemi szinten: az örök “SZER”-törvényéneka beemelését és alkalmazását mindennapjainkban.
 • - Segítjüka tagjainkat valamint a csatlakozó közösségeket a tudatosságuk, egyéni és együttes felelősségvállalásuk erősítésében.

CÉLUNK,

hogy minden magyar ember

 • - legyen képes a “SZER”-etet megélésére és átadására;
 • - legyen mentes a pártoskodástól;
 • - értse meg, hogy nem szembeszállni és versenyezni, hanem együtt-működni és építeni kell;
 • - tenni akarjon elsősorban magáért, a családjáért, a nemzetéért és a változtatást ne másoktól várja;
 • - megértse, hogy hitünk, kultúránk, szellemiségünk, minden korban képes fenntartani a Magyar Nemzetet.

A Hagyomány értéke és szeretete, ami Közösséggé tesz Bennünket”

egyazisten